Přeskočit na obsah

Kdo byl Jan Palach?

jan palach 1 1024x588 1

Symbol boje proti komunismu a přítomnosti Sovětského svazu na půdě toho, co bylo ještě nazýváno Československo, Palach představuje sám o sobě odolnost tohoto lidu.

V pokračování tohoto článku vám podrobněji vyprávíme jeho příběh a důvody, proč se tento mladý student stal opravdovým trnem v patě tehdejšího režimu.

Kdo byl Jan Palach?

palach jan
Czech philosophy student Jan Palach who set fire to himself in Prague, in protest against Russian occupation of his country. (Photo by Central Press/Getty Images)

Jan Palach se narodil 11. srpna 1948. Vyrůstal asi třicet kilometrů od Prahy, ve vesnici Všetaty. Jako vynikající student byl poprvé odmítnut na Karlově univerzitě v Praze, než byl nakonec přijat o rok později.

Jsme v roce 1968 a svět se zdá postupně bouřit. Stejně jako ve Francii vypukají protesty i v Československu. Mluví se o Pražském jaru.

Dopad Pražského jara

Prezident té doby Alexander Dubček oznámil mnoho reforem a hodlá prosadit „socialismus s lidskou tváří“. Svoboda tisku, ekonomická spolupráce s západními národy – doufá, že obnoví zemi a poskytne jí nový impulz.

Bohužel Sovětský svaz s tím nesouhlasil. V noci ze 20. na 21. srpna vylodilo 400 000 vojáků, 6 300 tanků a 800 letadel v Praze.

Reakce Jana Palacha na ruskou invazi

palach
Jan Palach – Film

Stejně jako mnoho Čechů byl Jan Palach ovlivněn reakcí komunistického režimu. Rozhodne se tedy organizovat obsazení rozhlasových studií s cílem vysílat výzvu k stávce.

To se mu však nepodaří. V lednu 1969, 16. dne tohoto měsíce, se rozhodne pro akci s větším dopadem, s větším účinkem. Zapaluje se na náměstí Václava.

„Položte na mě plášť, položte na mě plášť!“ křičí, než se zhroutí, nehybný. S popáleninami druhého nebo třetího stupně na 85 % svého těla umírá v nemocnici několik dní poté.

Proč se Jan Palach rozhodl obětovat se ohněm?

Zatímco český národ zdánlivě s radostí viděl návrat ke svobodám, které Dubček sliboval, byl překvapen reakcí Moskvy. Tváří v tvář západnímu mlčení a tvrdosti režimu se rozhodl reagovat. Jeho smrt měla značný dopad na všechny občany Československa.

V den jeho pohřbu si ho přišlo připomenout nejméně 100 000 lidí. Odpor vůči Moskvě, která se snažila ho diskreditovat, byl zřejmý. Režim například zfalšoval dopis, který měl napsat krátce před smrtí. V tomto dopise Jan Palach odsuzoval invazi režimu.

Pohřben na Olšanských hřbitovech byl jeho tělesný pozůstatek nakonec v roce 1973 vykopán ruskou policií. Jeho popel byl nakonec převezen zpět do České republiky několik týdnů po skončení režimu. Dnes je jeho hrob opravdovým svatostánkem, kam rádi chodí mnozí lidé, aby mu vzdali hold.

Jaké byly následky tohoto činu?

jan palach

Tento opravdový obětavý čin inspiroval mnoho lidí. Boj se zintenzivnil. Nicméně v České republice se lidé rozhodli pro mírný přístup, například tím, že přikryli oči sochám národních hrdinů.

Další dva mladí lidé, Jan Zajíc a Evžen Plocek, spáchali stejný čin 25. února a 4. dubna. Na hrobě Palacha přichází Vaclav Havel, aby se pomodlil a položil věnec květin. Byl zatčen, vnímán jako disident a nebezpečí pro režim, a umístěn do vězení.

Toto oznámení znamená konec ruského režimu. Jsou pořádány obrovské demonstrace. Režim se třese. Nakonec bude smeten těmito mnoha povstáními, známými také jako „Sametová revoluce“.

Kde se nachází památník Jana Palacha?

Malý památník se nachází přímo na místě, kde se Jan Palach v roce 1969 upálil. Takže pokud se procházíte kolem Václavského náměstí, najdete na zemi malý kříž. Je to dojemný a nenápadný způsob, jak oslavovat tohoto mladého studenta, který se nenechal zahanbit a rozhodl se protestovat. Buďte tedy opatrní, abyste se podívali pod své nohy a nešlápli na něj!